Intranet Login
Untitled Document
 • แบบประเมิน อสม. 4.0
 • แบบคำขอรรับการช่วยเหลือเยียวยา อสม. ที่ได้รับผลกรระทบจาการปฏิบัติหน้าที่ จาก กองทุน ดร.นพ.อมร นนทสุต
 • บริการข้อมูล
   
   
   จำนวนผู้เข้าชม 298809 คน
  มีความชัดเจน ถูกต้อง น่าเชื่อถือ และข้อมูลมีการปรับปรุงอยู่เสมอ
  ดีมาก
  ดี
  ปานกลาง
  น้อย
  ไม่ชอบ

  หนังสือ เรื่อง การดำเนินงาน อสม ทุกคน ชวนทุกครอบครัว ร่วมใจกันไปฉีดวัคซีนโควิด 19


  ประกาศมูลนิธิ อสม. เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อปฏิบัติงานจ้างเหมาบริการในตำเเหน่งเจ้าพนักงานธุรการ


  หนังสือ เเจ้งปฏิทินการทำงานสำหรับการจ่ายเงินค่าตอบแทน เยียวยา ชดเชย และเสี่ยงภัย สำหรับ การปฏิบัติงานของ อสม ในการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในชุมชน ผ่านระบบบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคม ประจำเดือนเมษายน - มิถุนายน 2564


  คลิปวิดีโอ อสม.เคาะประตูบ้านและเชิญชวนคนไทยฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19


  หนังสือแจ้งการดำเนินงานเฝ้าระวัง ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 "หลังสงกรานต์ คนอยู่บ้านต้องปลอดภัย และเชิญชวนคนไทยฉีดวัคซีนช่วยชาติ"

  1 .   หลักเกณฑ์และแนวทางการสนับสนุนงบประมาณองค์กรเอกชนสาธารณประโยชน์ ปีงบประมาณ 2565  
  2 .   หนังสือ ประชาสัมพันธ์และเเนวทางการขอรับการสนับสนุนงบประมาณองค์กรเอกชนสาธารณประโยชน์ในการจัดการสุขภาพชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2565  
  3 .   หนังสือ เรื่อง การดำเนินงาน อสม ทุกคน ชวนทุกครอบครัว ร่วมใจกันไปฉีดวัคซีนโควิด 19  
  4 .   วารสารสุขภาพประชาชนปีที่ 16 ฉบับที่ 3 ประจำเดือน เมษายน - มิถุนายน 2564  
  5 .   ประกาศมูลนิธิ อสม. เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อปฏิบัติงานจ้างเหมาบริการในตำเเหน่งเจ้าพนักงานธุรการ  
  6 .   แบบคำขอรรับการช่วยเหลือเยียวยา อสม. ที่ได้รับผลกรระทบจาการปฏิบัติหน้าที่ จาก กองทุน ดร.นพ.อมร นนทสุต  
  7 .   หนังสือ เเจ้งปฏิทินการทำงานสำหรับการจ่ายเงินค่าตอบแทน เยียวยา ชดเชย และเสี่ยงภัย สำหรับ การปฏิบัติงานของ อสม ในการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในชุมชน ผ่านระบบบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคม ประจำเดือนเมษายน - มิถุนายน 2564  
  8 .   อสม.เคาะประตูบ้านและเชิญชวนคนไทยฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19  
  9 .   หนังสือแจ้งการดำเนินงานเฝ้าระวัง ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19  
  10 .   การจัดทำใบประกาศนียบัตรให้กับ อสม. ที่ปฏิบัติงานครบ 5 ปีขึ้นไป และการจัดทำเข็มเชิดชูเกียรติ ให้กับ อสม. ที่ปฏิบัติงานครบ 10 20 30 และ 40 ปี  
  ก่อนหน้า พฤษภาคม 2564 ถัดไป
  อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
              1
  2 3 4 5 6 7 8
  9 10 11 12 13 14 15
  16 17 18 19 20 21 22
  23 24 25 26 27 28 29
  30 31          
  13 มิถุนายน 2564
  อ่านทั้งหมด...
  หนังสือพิมพ์ ผสส. – อสม.
  จำนวน : 125  รายการ
  หลักสูตร คู่มือ ฝึกอบรมมาตรฐาน อสม. กลุ่มประชากรต่างด้าว
  จำนวน : 7  รายการ
  วารสารสุขภาพภาคประชาชน
  จำนวน : 56  รายการ
  แนวทางค่าป่วยการ e-payment
  จำนวน : 1  รายการ
  NGO
  จำนวน : 10  รายการ
  หลักสูตรฝึกอบรมมาตรฐานอาสาสมัครสาธารณสุข
  จำนวน : 4  รายการ
  ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน พุทธศักราช 2554
  จำนวน : 2  รายการ
  ตำบลจัดการสุขภาพ
  จำนวน : 18  รายการ
  การมีส่วนร่วมเพื่อการส่งเสริมสิทธิสุขภาพภาคประชาชน
  จำนวน : 1  รายการ
  หนังสือพระเทพฯ
  จำนวน : 1  รายการ
  กองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน กระทรวงสาธารณสุข  copyright@2004. By Primary Health Care All Rights Reserved