Intranet Login
Untitled Document
 • แบบประเมิน อสม. 4.0
 • บริการข้อมูล
   
   
   จำนวนผู้เข้าชม 298809 คน
  มีความชัดเจน ถูกต้อง น่าเชื่อถือ และข้อมูลมีการปรับปรุงอยู่เสมอ
  ดีมาก
  ดี
  ปานกลาง
  น้อย
  ไม่ชอบ

  นพ.ณัฐวุฒิ  ประเสริฐสิริพงศ์ อธิบดีกรม สบส. ให้สัมภาษณ์ ช่อง 10 รัฐสภา รายการ “ประเด็นเป็นข่าว” วันที่ 5 ก.พ.๖๒ เวลา 19.00 น.

  กกต. กลาง ขอความร่วมมือ สบส.ส่ง อสม. เคาะประตูบ้านรณรงค์เชิญชวนประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งในชุมชนออกมาใช้สิทธิเลือกตั้ง โดย กกต. จะจัดหาเอกสาร สื่อความรู้ที่สำคัญเกี่ยวกับการเลือกตั้ง และจัดส่งไปยังแต่ละจังหวัด โดยจะพร้อมจัดส่งช่วงประมาณกลางเดือน ก.พ. 2562 เอกสารประกอบด้วย •ปฏิทินการเลือกตั้ง 2562 
    •ขั้นตอนการลงคะแนน
  เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งก่อนที่จะออกไปใช้สิทธิลงคะแนนในวันที่ 24 มี.ค. 62 ที่จะถึงนี้

  ข้อควรระวัง/ข้อปฏิบัติสำหรับ อสม.
             • อสม. ต้องวางตัวเป็นกลาง 

             • ไม่ให้แนะนำรายชื่อผู้สมัคร 
             • ให้แนะนำให้เลือกคนดีเข้าสภา
             • ร่วมดำเนินงานพร้อม กกต.


  แนวทางและข้อปฏิบัติการดำเนินงานคัดเลือก
  อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ดีเด่น ระดับชาติ
  ประจำปีพุทธศักราช 2562


  ประกาศกรมอนามัย
  เรื่อง ค่าเฝ้าระวังผลกระทบต่อสุขภาพจากฝุ่นละอองขนาดเล็กในบรรยากาศ


  หนังสือแจ้งนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด
  เรื่อง การเพิ่มค่าป่วยการอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.)


  เอกสารประกอบการประชุมปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพผู้นำ อสม.
  และภาคีเครือข่ายในการขับเคลื่อนงานนโยบายสำคัญของกระทรวงสาธารณสุข
  ปีงบประมาณ 2562
  ระหว่างวันที่ 15 – 16 มกราคม 2562
  ณ โรงแรมปรินซ์ พาเลซ มหานาค กรุงเทพมหานคร

  1 .   (ร่าง) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง บัตรประจำตัวอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านแบบ SMART CARD  
  2 .   สบส.ส่ง อสม. เคาะประตูบ้านรณรงค์เลอกตั้ง  
  3 .   แนวทางและข้อปฏิบัติการดำเนินงานคัดเลือกอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ดีเด่น ระดับชาติ ประจำปีพุทธศักราช 2562  
  4 .   ระเบียบการการจัดสรรโควต้า อสม. และบุตร อสม.  
  5 .   ประกาศกรมอนามัย เรื่อง ค่าเฝ้าระวังผลกระทบต่อสุขภาพจากฝุ่นละอองขนาดเล็กในบรรยากาศ  
  6 .   หนังสือแจ้งนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด เรื่อง การเพิ่มค่าป่วยการอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.)  
  7 .   เอกสารประกอบการประชุมปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพผู้นำ อสม. และภาคีเครือข่ายในการขับเคลื่อนงานนโยบายสำคัญของกระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2562  
  8 .   หนังสือเชิญประชุมปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพผู้นำ อสม.และภาคีเครือข่ายในการขับเคลื่อนงานนโยบายสำคัญของกระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2562  
  9 .   "กระทรวงสาธารณสุขมอบของขวัญปีใหม่เพื่อคนไทย ปี 2562" พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU)โครงการจัดทำบัตร Smart Card อสม. ระหว่างกระทรวงสาธารณสุข และ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  
  10 .   การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) มอบโอกาสสานฝันให้คนไทยผู้มีรายได้น้อย และผู้ด้อยโอกาส ได้เที่ยวตามฝันฟรีครั้งหนึ่งในชีวิต  
  ก่อนหน้า กุมภาพันธ์ 2562 ถัดไป
  อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
            1 2
  3 4 5 6 7 8 9
  10 11 12 13 14 15 16
  17 18 19 20 21 22 23
  24 25 26 27 28    
  20 กุมภาพันธ์ 2562
  อ่านทั้งหมด...
  หนังสือพิมพ์ ผสส. – อสม.
  จำนวน : 125  รายการ
  หลักสูตร คู่มือ ฝึกอบรมมาตรฐาน อสม. กลุ่มประชากรต่างด้าว
  จำนวน : 7  รายการ
  วารสารสุขภาพภาคประชาชน
  จำนวน : 45  รายการ
  แนวทางค่าป่วยการ e-payment
  จำนวน : 1  รายการ
  NGO
  จำนวน : 5  รายการ
  หลักสูตรฝึกอบรมมาตรฐานอาสาสมัครสาธารณสุข
  จำนวน : 4  รายการ
  ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน พุทธศักราช 2554
  จำนวน : 2  รายการ
  ตำบลจัดการสุขภาพ
  จำนวน : 17  รายการ
  การมีส่วนร่วมเพื่อการส่งเสริมสิทธิสุขภาพภาคประชาชน
  จำนวน : 1  รายการ
  หนังสือพระเทพฯ
  จำนวน : 1  รายการ
  กองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน กระทรวงสาธารณสุข  copyright@2004. By Primary Health Care All Rights Reserved