Intranet Login
Untitled Document
บริการข้อมูล
 
 
 จำนวนผู้เข้าชม 298809 คน
มีความชัดเจน ถูกต้อง น่าเชื่อถือ และข้อมูลมีการปรับปรุงอยู่เสมอ
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
ไม่ชอบ

หนังสือแจ้งนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด
เรื่อง การดำเนินงานโครงการส่งเสริมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) เชิงรุก
ประจำปีงบประมาณ 2560


หนังสือแจ้งนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด
เรื่อง แจ้งการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการดำเนินงานสุขภาพภาคประชาชน
ปีงบประมาณ 2560


ประกาศกรมสนับสนุนบริหารสุขภาพ
เรื่อง สอบราคาจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 4 ล้อ
ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี
แบบดับเบิ้ลแค็ปพร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก จำนวน 1 คัน
งบลงทุนประจำปี พ.ศ. 2560


หนังสือแจ้งนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด
เรื่อง การดำเนินงานโครงการส่งเสริมอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) เชิงรุก
ประจำปีงบประมาณ 2560


หนังสือแจ้งผู้อำนวยการสำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต
เรื่อง การใช้งบประมาณสนับสนุนการดำเนินงานโครงการ ปีงบประมาณ 2559

1 .   การศึกษาการดูแลสุขภาพด้วยตนเองของครอบครัวในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  
2 .   หนังสือแจ้งนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด เรื่องการดำเนินงานโครงการส่งเสริมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) เชิงรุก ประจำปีงบประมาณ 2560  
3 .   หนังสือแจ้งนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด เรื่อง แจ้งการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการดำเนินงานสุขภาพภาคประชาชน ปีงบประมาณ 2560  
4 .   แนวทางการคัดเลือก อสม.2560  
5 .   รายการเอกสารประกอบการคัดเลือก อสม.ดีเด่น ดีเยี่ยม ดีเยี่ยมอย่างยิ่ง  
6 .   ประกาศสอบราคาจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 4 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี แบบดับเบิ้ลแค็ปพร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก จำนวน 1 คัน  
7 .   ประกาศขอยกเลิกประกาศสอบราคาและเอกสารสอบราคา  
8 .   หนังสือแจ้งนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด เรื่อง การดำเนินงานโครงการส่งเสริมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) เชิงรุก ประจำปีงบประมาณ 2560  
9 .   ประกาศผลการคัดเลือกหมู่บ้านตามโครงการคัดเลือกหมู่บ้านดีเด่น (บ้านสวย เมืองสุข) ประจำปี 2559 ระดับภาค  
10 .   ผู้มีอำนาจหน้าที่ลงนามรับรองการปฏิบัติงานของ อสม.  
ก่อนหน้า ธันวาคม 2559 ถัดไป
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
03 ธันวาคม 2559
อ่านทั้งหมด...
หนังสือพิมพ์ ผสส. – อสม.
จำนวน : 113  รายการ
แนวทางการดำเนินงานสุขภาพภาคประชาชน
จำนวน : 4  รายการ
วารสารสุขภาพภาคประชาชน
จำนวน : 36  รายการ
หลักสูตร คู่มือ ฝึกอบรมมาตรฐาน อสม. กลุ่มประชากรต่างด้าว
จำนวน : 7  รายการ
หลักสูตรฝึกอบรมมาตรฐานอาสาสมัครสาธารณสุข
จำนวน : 4  รายการ
ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน พุทธศักราช 2554
จำนวน : 2  รายการ
แนวทางการปฏิบัติงานด้านยาเสพติดสำหรับอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.)
จำนวน : 1  รายการ
รายงานประจำปี กองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน
จำนวน : 3  รายการ
คู่มือวิทยากรพี่เลี้ยงการดำเนินงานตำบลจัดการสุขภาพดีเพื่อการพึ่งตนเองของชุมชน
จำนวน : 1  รายการ
แนวทางการดำเนินงานตำบลจัดการสุขภาพดีเพื่อการพึ่งตนเองของชุมชน
จำนวน : 1  รายการ
NGO
จำนวน : 1  รายการ

 
 
 
กองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน กระทรวงสาธารณสุข  copyright@2004. By Primary Health Care All Rights Reserved