Intranet Login
Untitled Document
บริการข้อมูล
 
 
 จำนวนผู้เข้าชม 298809 คน
มีความชัดเจน ถูกต้อง น่าเชื่อถือ และข้อมูลมีการปรับปรุงอยู่เสมอ
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
ไม่ชอบ


เอกสารประกอบประชุมเชิงปฏิบัติการประเมินผล

การดำเนินงาน ประจำปี 2560
และเตรียมการจัดทำแผนประจำปี 2561

ระหว่างวันที่ 28 - 29 มีนาคม พ.ศ. 2560
โรงแรมสปริงฟิลด์ วิลเลจ กอล์ฟ แอนด์ สปา อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี


หนังสือแจ้งนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด
เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจการดำเนินงานอาสาสมัครประจำครอบครัว (อสค.)
ประจำปีงบประมาณ 2560


ประกาศกระทรวงสาธารณสุข
เรื่อง อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านดีเด่นระดับชาติ
ประจำปีพุทธศักราช 2560


หนังสือเชิญจัดนิทรรศการงานวัน อสม.แห่งชาติ
ประจำปีพุทธศักราช 2560

ไฟล์แนบ 1.อสม.ดีเด่นระดับชาติ
             2.อสม.สร้างสุขภาพ รู้ตน ลดเสี่ยง ลดโรค
             3.สำนักควบคุมการบริโภคยาสูบ/โรคไม่ติดต่อ/อนามัย กทม.


ประกาศกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
เรื่อง ประกาศผลการสอบราคาจ้างเหมาขนส่งสื่อสิ่งพิมพ์
ประเภทหนังสือพิมพ์เพื่อน ผสส.-อสม.รายเดือน
และวารสารสุขภาพภาคประชาชน ราย 2 เดือน
จำนวน 2 รายการ

1 .   เอกสารประกอบประชุมเชิงปฏิบัติการประเมินผลการดำเนินงาน ประจำปี 2560 และเตรียมการจัดทำแผนประจำปี 2561  
2 .   หนังสือแจ้งนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจการดำเนินงานอาสาสมัครประจำครอบครัว (อสค.) ประจำปีงบประมาณ 2560  
3 .   หนังสือพิมพ์เพื่อน ผสส. - อสม. ปีที่ 36 ฉบับที่ 3 เดือนมีนาคม 2560  
4 .   หนังสือพิมพ์เพื่อน ผสส. - อสม. ปีที่ 36 ฉบับที่ 2 เดือนกุมภาพันธ์ 2560  
5 .   หนังสือพิมพ์เพื่อน ผสส. - อสม. ปีที่ 36 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม 2560  
6 .   ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านดีเด่นระดับชาติ ประจำปีพุทธศักราช 2560  
7 .   หนังสือเชิญจัดนิทรรศการงานวัน อสม.แห่งชาติ ประจำปี 2560  
8 .   ประกาศผลการสอบราคาจ้างเหมาขนส่งสื่อสิ่งพิมพ์ประเภทหนังสือพิมพ์เพื่อน ผสส.-อสม.รายเดือน และวารสารสุขภาพภาคประชาชน ราย 2 เดือน  
9 .   หนังสือแจ้งนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด เรื่องแจ้งกิจกรรมสัปดาห์รณรงค์วันอาสาสมัครสาธารณสุขแห่งชาติ ประจำปีพุทธศักราช 2560  
10 .   หนังสือเชิญร่วมงานวันอาสาสมัครสาธารณสุขแห่งชาติ ประจำปีพุทธศักราช 2560  
ก่อนหน้า มีนาคม 2560 ถัดไป
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
29 มีนาคม 2560
อ่านทั้งหมด...
หนังสือพิมพ์ ผสส. – อสม.
จำนวน : 116  รายการ
หลักสูตร คู่มือ ฝึกอบรมมาตรฐาน อสม. กลุ่มประชากรต่างด้าว
จำนวน : 7  รายการ
วารสารสุขภาพภาคประชาชน
จำนวน : 37  รายการ
NGO
จำนวน : 1  รายการ
หลักสูตรฝึกอบรมมาตรฐานอาสาสมัครสาธารณสุข
จำนวน : 4  รายการ
ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน พุทธศักราช 2554
จำนวน : 2  รายการ
แนวทางการดำเนินงานสุขภาพภาคประชาชน
จำนวน : 5  รายการ
แนวทางการปฏิบัติงานด้านยาเสพติดสำหรับอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.)
จำนวน : 1  รายการ
รายงานประจำปี กองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน
จำนวน : 3  รายการ
คู่มือวิทยากรพี่เลี้ยงการดำเนินงานตำบลจัดการสุขภาพดีเพื่อการพึ่งตนเองของชุมชน
จำนวน : 1  รายการ
กองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน กระทรวงสาธารณสุข  copyright@2004. By Primary Health Care All Rights Reserved