Intranet Login
Untitled Document
บริการข้อมูล
 
 
 จำนวนผู้เข้าชม 298809 คน
มีความชัดเจน ถูกต้อง น่าเชื่อถือ และข้อมูลมีการปรับปรุงอยู่เสมอ
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
ไม่ชอบ

ประกาศกองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน
เรื่อง แนวทางการจัดการเรื่องร้องเรียนกองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน


การประเมินครอบครัวที่มีศักยภาพในการดูแลสุขภาพตนเอง
ของการดำเนินงานอาสาสมัครประจำครอบครัว (อสค.)
ประจำปีงบประมาณ 2560

เอกสารประกอบด้วย 1.หนังสือแจ้งผู้ตรวจราชการกระทรวงฯ เขต 1-13
                              2.หนังสือแจ้งนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด
                              3.การประเมินครอบครัวที่มีศักยภาพในการดูแลสุขภาพตนเองตามเกณฑ์ที่กำหนด

 


หนังสือแจ้งนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด
เรื่อง แบบประเมินทักษะความสามารถในการจัดการสุขภาพ
ของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ประจำปี 2560


หนังสือแจ้งประธานชมรม อสม.จังหวัด
เรื่อง การเตรียมความพร้อมการจ่ายเงินค่าป่วยการ อสม.
ผ่านระบบ e-Payment


บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ
การพัฒนาศักยภาพเครือข่ายอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน
ด้านส่งเสริมการคุ้มครองผู้บริโภค (อสม.สคบ.)
ระหว่าง
สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค กับกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

1 .   สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน 2559  
2 .   สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม 2559  
3 .   สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กรกฎาคม 2559  
4 .   สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน 2559  
5 .   สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม 2559  
6 .   สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน 2559  
7 .   สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2559  
8 .   สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2559  
9 .   สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2559  
10 .   สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2558  
ก่อนหน้า พฤษภาคม 2560 ถัดไป
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
27 พฤษภาคม 2560
อ่านทั้งหมด...
หนังสือพิมพ์ ผสส. – อสม.
จำนวน : 117  รายการ
หลักสูตร คู่มือ ฝึกอบรมมาตรฐาน อสม. กลุ่มประชากรต่างด้าว
จำนวน : 7  รายการ
วารสารสุขภาพภาคประชาชน
จำนวน : 37  รายการ
NGO
จำนวน : 1  รายการ
หลักสูตรฝึกอบรมมาตรฐานอาสาสมัครสาธารณสุข
จำนวน : 4  รายการ
ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน พุทธศักราช 2554
จำนวน : 2  รายการ
การมีส่วนร่วมเพื่อการส่งเสริมสิทธิสุขภาพภาคประชาชน
จำนวน : 1  รายการ
หนังสือพระเทพฯ
จำนวน : 1  รายการ
หนังสือที่ระลึกวันอาสาธารณสุขแห่งชาติ ประจำปี 2560
จำนวน : 1  รายการ
แนวทางการดำเนินงานสุขภาพภาคประชาชน
จำนวน : 5  รายการ
กองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน กระทรวงสาธารณสุข  copyright@2004. By Primary Health Care All Rights Reserved