Intranet Login
Untitled Document
 • แบบประเมิน อสม. 4.0
 • บริการข้อมูล
   
   
   จำนวนผู้เข้าชม 298809 คน
  มีความชัดเจน ถูกต้อง น่าเชื่อถือ และข้อมูลมีการปรับปรุงอยู่เสมอ
  ดีมาก
  ดี
  ปานกลาง
  น้อย
  ไม่ชอบ

  อสม. รู้และบอกต่อ ปลอดภัยจากโควิด-19 ชุดที่ 2


  หนังสือขอเเจ้งปฏิทินการทำงานสำหรับการจ่ายเงินค่าตอบแทน เยียวยา ชดเชย และเสี่ยงภัยสำหรับการปฏิบัติงานของ อสม ในการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในชุมชน ผ่านระบบบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคม ประจำเดือน มกราคม - มีนาคม 2564


  การขับเคลื่อนนโยบาย คนไทยทุกครอบครัวมีหมอประจำตัว 3 คน


  ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง สิทธิได้รับเงินค่าป่วยการในการปฏิบัติหน้าที่ของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน พ.ศ. 2560


  อสม. รู้และบอกต่อ ปลอดภัยจากโควิด-19

  1 .   อสม. รู้และบอกต่อ ปลอดภัยจากโควิด-19 ชุดที่ 2  
  2 .   หนังสือ เผยเเพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
  3 .   หนังสือขอเเจ้งปฏิทินการทำงานสำหรับการจ่ายเงินค่าตอบแทน เยียวยา ชดเชย และเสี่ยงภัยสำหรับการปฏิบัติงานของ อสม ในการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในชุมชน ผ่านระบบบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคม ประจำเดือน มกราคม - มีนาคม 2564  
  4 .   หนังสือขออนุมัติจัดสรรงบประมาณโครงการจัดหาวัสดุอุปกรณ์สนับสนุนการปฏิบัติงานของ อสม ในการเฝ้าระวังโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในชุมชน  
  5 .   วารสารสุขภาพประชาชนปีที่ 16 ฉบับที่ 2 ประจำเดือน มกราคม - มีนาคม 2564  
  6 .   การขับเคลื่อนนโยบาย คนไทยทุกครอบครัวมีหมอประจำตัว 3 คน  
  7 .   ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง สิทธิได้รับเงินค่าป่วยการในการปฏิบัติหน้าที่ของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน พ.ศ. 2560  
  8 .   อสม. รู้และบอกต่อ ปลอดภัยจากโควิด-19  
  9 .   หนังสือขอให้ตรวจสอบและเเก้ไขข้อมูลการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทน เยียวยา ชดเชย และเสี่ยงภัย กรณีโอนไม่สำเร็จ  
  10 .   หนังสือแจ้งผู้ว่าราชการจังหวัดกรุงเทพมหานคร เรื่องขอแจ้งระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยการช่วยเหลือในการรักษาพยาบาล (ฉบับที่ 8) พ.ศ.2562  
  ก่อนหน้า กุมภาพันธ์ 2564 ถัดไป
  อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
    1 2 3 4 5 6
  7 8 9 10 11 12 13
  14 15 16 17 18 19 20
  21 22 23 24 25 26 27
  28            
  26 กุมภาพันธ์ 2564
  อ่านทั้งหมด...
  หนังสือพิมพ์ ผสส. – อสม.
  จำนวน : 125  รายการ
  หลักสูตร คู่มือ ฝึกอบรมมาตรฐาน อสม. กลุ่มประชากรต่างด้าว
  จำนวน : 7  รายการ
  วารสารสุขภาพภาคประชาชน
  จำนวน : 55  รายการ
  แนวทางค่าป่วยการ e-payment
  จำนวน : 1  รายการ
  NGO
  จำนวน : 8  รายการ
  หลักสูตรฝึกอบรมมาตรฐานอาสาสมัครสาธารณสุข
  จำนวน : 4  รายการ
  ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน พุทธศักราช 2554
  จำนวน : 2  รายการ
  ตำบลจัดการสุขภาพ
  จำนวน : 18  รายการ
  การมีส่วนร่วมเพื่อการส่งเสริมสิทธิสุขภาพภาคประชาชน
  จำนวน : 1  รายการ
  หนังสือพระเทพฯ
  จำนวน : 1  รายการ
  กองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน กระทรวงสาธารณสุข  copyright@2004. By Primary Health Care All Rights Reserved