Intranet Login
Untitled Document
บริการข้อมูล
 
 
 จำนวนผู้เข้าชม 298809 คน
มีความชัดเจน ถูกต้อง น่าเชื่อถือ และข้อมูลมีการปรับปรุงอยู่เสมอ
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
ไม่ชอบ

หลักเกณฑ์และแนวทางการสนับสนุนงบประมาณ
องค์กรเอกชนสาธารณประโยชน์ ปีงบประมาณ 2561


หนังสือแจ้งนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด
เรื่อง ขอเชิญเข้าประชุม

ประชุมเชิงปฏิบัติการติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานสุขภาพภาคประชาชน ปีงบประมาณ 2560
และเตรียมการขับเคลื่อนงานสุขภาพภาคประชาชน ปีงบประมาณ 2561
ระหว่างวันที่ 3 – 4 สิงหาคม พ.ศ. 2560
ณ โรงแรมแกรนด์ ราชพฤกษ์ จ.นนทบุรี


หนังสือกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
เรื่อง การสำรวจข้อมูลอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ผู้สูบบุหรี่

1.แจ้งผู้อำนวยการสำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต
2.แจ้งนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด
3.แจ้งประธานชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขจังหวัด


โครงการประกวดการใช้งานแอปพลิเคชัน อสม. ออนไลน์


หนังสือกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
เรื่อง รับฟังความคิดเห็นร่างประกาศกระทรวงสาธารณสุข

1 .   หลักเกณฑ์และแนวทางการสนับสนุนงบประมาณองค์กรเอกชนสาธารณประโยชน์ ปีงบประมาณ 2561  
2 .   หนังสือแจ้งนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด เรื่อง ขอเชิญเข้าประชุม  
3 .   สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน 2560  
4 .   หนังสือกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เรื่อง การสำรวจข้อมูลอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ผู้สูบบุหรี่  
5 .   ประกวดการใช้งานแอปพลิเคชัน อสม. ออนไลน์  
6 .   สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม 2560  
7 .   สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน 2560  
8 .   สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2560  
9 .   สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2560  
10 .   สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2560  
ก่อนหน้า กรกฏาคม 2560 ถัดไป
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
21 กรกฏาคม 2560
อ่านทั้งหมด...
หนังสือพิมพ์ ผสส. – อสม.
จำนวน : 119  รายการ
หลักสูตร คู่มือ ฝึกอบรมมาตรฐาน อสม. กลุ่มประชากรต่างด้าว
จำนวน : 7  รายการ
วารสารสุขภาพภาคประชาชน
จำนวน : 38  รายการ
NGO
จำนวน : 2  รายการ
หลักสูตรฝึกอบรมมาตรฐานอาสาสมัครสาธารณสุข
จำนวน : 4  รายการ
ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน พุทธศักราช 2554
จำนวน : 2  รายการ
การมีส่วนร่วมเพื่อการส่งเสริมสิทธิสุขภาพภาคประชาชน
จำนวน : 1  รายการ
หนังสือพระเทพฯ
จำนวน : 1  รายการ
หนังสือที่ระลึกวันอาสาธารณสุขแห่งชาติ ประจำปี 2560
จำนวน : 1  รายการ
แนวทางการดำเนินงานสุขภาพภาคประชาชน
จำนวน : 5  รายการ
กองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน กระทรวงสาธารณสุข  copyright@2004. By Primary Health Care All Rights Reserved