Intranet Login
Untitled Document
 • ประกาศ รับโอน /ย้ายข้าราชการตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข
 • บริการข้อมูล
   
   
   จำนวนผู้เข้าชม 293431 คน
  มีความชัดเจน ถูกต้อง น่าเชื่อถือ และข้อมูลมีการปรับปรุงอยู่เสมอ
  ดีมาก
  ดี
  ปานกลาง
  น้อย
  ไม่ชอบ

  ประกาศกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
  เรื่อง ประกาศผลสอบราคาจ้างทำเข็มเชิดชูเกียรติ และโล่ ประจำปี 2559 จำนวน 2 รายการ


  ประกาศกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
  เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาบริการขนส่งสื่อสิ่งพิมพ์ จำนวน 2 รายการ  ปีงบประมาณ 2559


  ประกาศกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
  เรื่อง ประกาศยกเลิกการสอบราคาจ้างเหมาขนส่งสื่อสิ่งพิมพ์ จำนวน 2 รายการ


  คำสั่งกระทรวงสาธารณสุข
  เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการและคณะกรรมการดำเนินงาน
  จัดงานวันอาสาสมัครสาธารณสุขแห่งชาติ
  ประจำปีพุทธศักราช 2559


  คำสั่งกระทรวงสาธารณสุข
  เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการและคณะกรรมการ
  คัดเลือกอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านดีเด่นระดับชาติ
  ประจำปีพุทธศักราช 2559

  1 .   ประกาศผลสอบราคาจ้างทำเข็มเชิดชูเกียรติ และโล่ ประจำปี 2559 จำนวน 2 รายการ  
  2 .   ประกาศ สอบราคาจ้างเหมาบริการขนส่งสื่อสิ่งพิมพ์ จำนวน 2 รายการ  
  3 .   หนังสือแจ้งนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด เรื่อง แจ้งโอนสนับสนุนจังหวัด  
  4 .   ประกาศยกเลิกการสอบราคาจ้างเหมาขนส่งสื่อสิ่งพิมพ์ จำนวน 2 รายการ  
  5 .   คำสั่งกระทรวงสาธารณสุขเรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการและคณะกรรมการดำเนินงานจัดงานวันอาสาสมัครสาธารณสุขแห่งชาติ ประจำปีพุทธศักราช 2559  
  6 .   คำสั่งกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการและคณะกรรมการคัดเลือกอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านดีเด่นระดับชาติ ประจำปีพุทธศักราช 2559  
  7 .   ประกาศ สอบราคาจ้างทำเข็มเชิดชูเกียรติ 2559  
  8 .   ประกาศ สอบราคาจ้างทำเข็มเชิดชูเกียรติ และโล่ 2559  
  9 .   หนังสือแจ้งนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด เรื่อง แจ้งโอนจัดสรรงบประมาณปี 2559  
  10 .   การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการส่งเสริมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) เชิงรุก งวดที่ 2  
  ก่อนหน้า กุมภาพันธ์ 2559 ถัดไป
  อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
    1 2 3 4 5 6
  7 8 9 10 11 12 13
  14 15 16 17 18 19 20
  21 22 23 24 25 26 27
  28 29          
  07 กุมภาพันธ์ 2559
  อ่านทั้งหมด...
  หนังสือพิมพ์ ผสส. – อสม.
  จำนวน : 104  รายการ
  หลักสูตร คู่มือ ฝึกอบรมมาตรฐาน อสม. กลุ่มประชากรต่างด้าว
  จำนวน : 7  รายการ
  วารสารสุขภาพภาคประชาชน
  จำนวน : 32  รายการ
  หลักสูตรฝึกอบรมมาตรฐานอาสาสมัครสาธารณสุข
  จำนวน : 5  รายการ
  คู่มือ แกนนำสุขภาพประจำครอบครัว (กสค.)
  จำนวน : 1  รายการ
  หลักสูตรฟื้นฟูความรู้ อสม. ปี2553
  จำนวน : 1  รายการ
  คู่มือ อสม.ยุคใหม่
  จำนวน : 1  รายการ
  แบบเรียนด้วยตนเอง เรื่อง ความรู้ในการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชนสำหรับอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.)
  จำนวน : 1  รายการ
  ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน พุทธศักราช 2554
  จำนวน : 2  รายการ
  แผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี
  จำนวน : 1  รายการ
  กองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน กระทรวงสาธารณสุข  copyright@2004. By Primary Health Care All Rights Reserved