Intranet Login
Untitled Document
 • คลิปวีดีโอรายงาน Hi Ci
 • แบบคำขอรรับการช่วยเหลือเยียวยา อสม. ที่ได้รับผลกรระทบจาการปฏิบัติหน้าที่ จาก กองทุน ดร.นพ.อมร นนทสุต
 • ชุดความรู้ อสม. สู้โควิด
 • หลักสูตรอสม. พร้อม บอกต่อ ATK สำหรับประชาชน
 • บริการข้อมูล
   
   
   จำนวนผู้เข้าชม 298809 คน
  คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน
  ita 2565
  13.คู่มือปฏิบัติงาน  
  14.คู่มือการใช้บริการ  
  15.ข้อมูลสถิติการใช้บริการ  
  16.รายงานผลความพึงพอใจ  
  17.E-Service  
  21.แผนการจัดซื้อจัดจ้าง  
  22.ประกาศต่างๆ จัดซื้อจัดจ้าง  
  23.สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง  
  24.รายงานผลการซื้อ-จ้าง  
  32.ช่องทางรับฟังความคิดเห็น  
  Results : 13
    page :   of 2
     กองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน กระทรวงสาธารณสุข  copyright@2004. By Primary Health Care All Rights Reserved