Intranet Login
Untitled Document
 • คลิปวีดีโอรายงาน Hi Ci
 • แบบคำขอรรับการช่วยเหลือเยียวยา อสม. ที่ได้รับผลกรระทบจาการปฏิบัติหน้าที่ จาก กองทุน ดร.นพ.อมร นนทสุต
 • ชุดความรู้ อสม. สู้โควิด
 • หลักสูตรอสม. พร้อม บอกต่อ ATK สำหรับประชาชน
 • บริการข้อมูล
   
   
   จำนวนผู้เข้าชม 298809 คน
  download
  ตัวชี้วัด ปี 2564
  คำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2564  
  ตัวชี้วัดวัดตาม พรบ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2564  
  แบบรายงาน sar ปี 2564  
  แผนติดตาม กองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน ปี 2564  
  สรุปผลตรวจราชการรอบ 1  
  แผนการตรวจราชการ ปี 2564  
  แนวทางการตรวจราชการ รอบ 2  
  Results : 7
    page :   of 1  
   
  กองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน กระทรวงสาธารณสุข  copyright@2004. By Primary Health Care All Rights Reserved