Intranet Login
Untitled Document
 • คลิปวีดีโอรายงาน Hi Ci
 • แบบคำขอรรับการช่วยเหลือเยียวยา อสม. ที่ได้รับผลกรระทบจาการปฏิบัติหน้าที่ จาก กองทุน ดร.นพ.อมร นนทสุต
 • ชุดความรู้ อสม. สู้โควิด
 • หลักสูตรอสม. พร้อม บอกต่อ ATK สำหรับประชาชน
 • บริการข้อมูล
   
   
   จำนวนผู้เข้าชม 298809 คน
  download
  โควิด-19
  แจ้งการรายงานผลการปฏิบัติงานของ อสม. ในการเฝ้าระวังเชื้อโควิด-19 ในชุมชน  
  หนังสือแจ้งนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดทุกจังหวัด เรื่อง การดำเนินการเฝ้าระวังโควิด-19 ในชุมชน  
  หนังสือแจ้งผู้อำนวยการสำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร เรื่อง การดำเนินการเฝ้าระวังโควิด-19 ในชุมชน  
  หนังสือเรียนประธานชมรม อสม. ระดับจังหวัดทุกจังหวัด เรื่อง โครงการสภากาชาดไทยร่วมใจป้องกันภัย โควิด-19 ด้วยหน้ากากอนามัยแบบผ้า  
  หนังสือเรียนนายแพทย์สาธารณสุขจงหวัด ทุกจังหวัด เรื่อง โครงการสภากาชาดไทยร่วมใจป้องกันภัย โควิด-19 ด้วยหน้ากากอนามัยแบบผ้า  
  กระทรวงสาธารณสุข ขอความร่วมมือจากพี่น้อง อสม. ปฏิบัติตนและแนะนำประชาชนป้องกัน ไวรัสโคโรนา 2019  
  ขอความร่วมมือ อสม บันทึกข้อมูลเฝ้าระวัง โควิด-19  
  ขอความร่วมมือเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคเชื้อปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโควิด-19  
  ขอความร่วมมือรณรงค์ อสม. เคาะประตูบ้านต้านโควิด-19  
  อสม เคาะประตูบ้าน เเจ้งข่าวสารเเละเฝ้าระวัง โรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019  
  Results : 29
    page :   of 3
   
  กองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน กระทรวงสาธารณสุข  copyright@2004. By Primary Health Care All Rights Reserved