Intranet Login
Untitled Document
 • คลิปวีดีโอรายงาน Hi Ci
 • แบบคำขอรรับการช่วยเหลือเยียวยา อสม. ที่ได้รับผลกรระทบจาการปฏิบัติหน้าที่ จาก กองทุน ดร.นพ.อมร นนทสุต
 • ชุดความรู้ อสม. สู้โควิด
 • หลักสูตรอสม. พร้อม บอกต่อ ATK สำหรับประชาชน
 • บริการข้อมูล
   
   
   จำนวนผู้เข้าชม 298809 คน
  สื่อ วิชา การส่งเสริมสุขภาพและแก้ไขปัญหาสุขภาพที่สำคัญ
  ศึกษาความรู้เพิ่มเติม
  1. การเฝ้าระวัง ป้องกัน ปัญหาสุขภาพจิต  
  2 การเฝ้าระวัง ป้องกัน โรคเบาหวาน และความดันโลหิตสูง  
  3.การป้องกันการบาดเจ็บจากการจราจรในชุมชน การปฐมพยาบาลและการช่วยเหลือเบื้องต้น  
  4.การจัดสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมสำหรับผู้สูงอายุและผู้ป่วย ติดบ้าน ติดเตียง  
  5 การดูแลสุขภาพช่องปากของผู้ป่วยติดบ้าน ติดเตียง  
  Results : 5
    page :   of 1  
   
  กองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน กระทรวงสาธารณสุข  copyright@2004. By Primary Health Care All Rights Reserved