Intranet Login
Untitled Document
 • คลิปวีดีโอรายงาน Hi Ci
 • แบบคำขอรรับการช่วยเหลือเยียวยา อสม. ที่ได้รับผลกรระทบจาการปฏิบัติหน้าที่ จาก กองทุน ดร.นพ.อมร นนทสุต
 • ชุดความรู้ อสม. สู้โควิด
 • หลักสูตรอสม. พร้อม บอกต่อ ATK สำหรับประชาชน
 • บริการข้อมูล
   
   
   จำนวนผู้เข้าชม 298809 คน
  อสม.หมอประจำบ้าน
  สื่อ วิชา การส่งเสริมสุขภาพและแก้ไขปัญหาสุขภาพที่สำคัญ
  3 วิชาการส่งเสริมสุขภาพและแก้ไขปัญหาสุขภาพที่สำคัญ (1.56 นาที)  
  สุขภาพจิตสำคัญ สำหรับ อสม. หมอประจำบ้าน  
  ศึกษาความรู้เพิ่มเติม  
  ข้อมูลงานสารเคมี สำหรับ อสม.  
  อสม.รู้แล้ว...บอกต่อ เรื่อง เชื้อดื้อยา และการใช้ยาปฏิชีวนะอย่างเหมาะสม  
  Results : 5
    page :   of 1  
   


  กองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน กระทรวงสาธารณสุข  copyright@2004. By Primary Health Care All Rights Reserved