Intranet Login
Untitled Document
 • คลิปวีดีโอรายงาน Hi Ci
 • แบบคำขอรรับการช่วยเหลือเยียวยา อสม. ที่ได้รับผลกรระทบจาการปฏิบัติหน้าที่ จาก กองทุน ดร.นพ.อมร นนทสุต
 • ชุดความรู้ อสม. สู้โควิด
 • หลักสูตรอสม. พร้อม บอกต่อ ATK สำหรับประชาชน
 • บริการข้อมูล
   
   
   จำนวนผู้เข้าชม 298809 คน
  อสม.หมอประจำบ้าน
  สื่อ วิชา การเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมไม่ให้เกิดโรคในพื้นที่
  2 วิชาการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมไม้ให้เกิดโรคในพื้นที่ (49.56 นาที)  
  ใบความรู้ที่ 2 วิชา เฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมไม่ให้เกิดโรคในพื้นที่  
  วิดีทัศน์เรื่องโรคพิษสุนัขบ้าต่างๆ ในช่อง รู้กัน ทันโรค  
  วิดีทัศน์เรื่องโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี เรื่องที่ 1  
  วิดีทัศน์เรื่องโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี เรื่องที่ 2  
  วิดีทัศน์เรื่องโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี เรื่องที่ 3  
  วิดีทัศน์เรื่องโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี เรื่องที่ 4  
  สื่อการสอนเรื่องโรคเลปโตสไปโรสิส (อินโฟกราฟฟิก)  
  วิดีทัศน์เรื่องโรคเลปโตสไปโรสิส เรื่องที่ 1  
  วิดีทัศน์เรื่องโรคเลปโตสไปโรสิส เรื่องที่ 2  
  Results : 11
    page :   of 2
   


  กองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน กระทรวงสาธารณสุข  copyright@2004. By Primary Health Care All Rights Reserved