Intranet Login
Untitled Document
 • คลิปวีดีโอรายงาน Hi Ci
 • แบบคำขอรรับการช่วยเหลือเยียวยา อสม. ที่ได้รับผลกรระทบจาการปฏิบัติหน้าที่ จาก กองทุน ดร.นพ.อมร นนทสุต
 • ชุดความรู้ อสม. สู้โควิด
 • หลักสูตรอสม. พร้อม บอกต่อ ATK สำหรับประชาชน
 • บริการข้อมูล
   
   
   จำนวนผู้เข้าชม 298809 คน
  อสม.หมอประจำบ้าน
  คู่มือ อสม.หมอประจำบ้าน  
  คู่มือสำหรับเจ้าหน้าที่เพื่อการยกระดับ อสม. เป็น อสม.หมอประจำบ้าน  
  สื่อ วิชา อาสาสมัครประจำครอบครัว (อสค.) และบทบาท อสม.หมอประจำบ้าน  
  สื่อ วิชา การเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมไม่ให้เกิดโรคในพื้นที่  
  สื่อ วิชา การส่งเสริมสุขภาพและแก้ไขปัญหาสุขภาพที่สำคัญ  
  สื่อ วิชา ภูมิปัญญาไทย สมุนไพร และการใช้กัญชาทางการแพทย์  
  สื่อ วิชา เทคโนโลยีการสื่อสารทางการแพทย์ โทรเวชกรรม (Telemedicine ) และแอปพลิเคชั่นด้านสุขภาพ  
  สื่อ วิชา ผู้นำการสร้างสุขภาพแบบมีส่วนร่วม  
  นโยบายการยกระดับอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ให้เป็น อสม หมอประจำบ้าน  
  สารปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
  Results : 20
    page :   of 2
     กองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน กระทรวงสาธารณสุข  copyright@2004. By Primary Health Care All Rights Reserved