Intranet Login
Untitled Document
 • คลิปวีดีโอรายงาน Hi Ci
 • แบบคำขอรรับการช่วยเหลือเยียวยา อสม. ที่ได้รับผลกรระทบจาการปฏิบัติหน้าที่ จาก กองทุน ดร.นพ.อมร นนทสุต
 • ชุดความรู้ อสม. สู้โควิด
 • หลักสูตรอสม. พร้อม บอกต่อ ATK สำหรับประชาชน
 • บริการข้อมูล
   
   
   จำนวนผู้เข้าชม 298809 คน
  ปฐมภูมิชุมชน
  ข้อมูลทุนชุมชนในการขับเคลื่อนตำบลพัฒนาคุณภาพชีวิตและเครือข่ายปฐมภูมิ  
  ข้อมูลการพัฒนาคุณภาพชีวิตอำเภอ 2561  
  ชุดความรู้

   
  แนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงาน พชอ.ผ่านกลไกตำบลจัดการคุณภาพชีวิต “ชุมชนสร้างสุข: สุขกาย สุขใจ สุขเงิน”ปีงบประมาณ 2562  
  คู่มือการใช้งานโปรแกรมการคัดเลือกและประเมินผลงาน อสม.ดีเด่น ดีเยี่ยม ดีเยี่ยมอย่างยิ่ง สำหรับผู้ใช้งานระดับจังหวัด  
  โปรแกรมประยุกต์ฐานข้อมูลโครงการ 3 ล้าน 3 ปี เลิกบุหรี่ทั่วไทย เทิดไท้องค์ราชัน  
  โครงการบัตร SMART CARD อสม.  
  SMARTอสม  
  การบันทึกผลงาน อสม. ดีเด่น ระดับจังหวัด  
  การใช้งานระบบเบิกจ่ายเงินค่าป่วยการ อสม.(e–payment)  
  Results : 33
    page :   of 4
     กองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน กระทรวงสาธารณสุข  copyright@2004. By Primary Health Care All Rights Reserved