Intranet Login
Untitled Document
 • คลิปวีดีโอรายงาน Hi Ci
 • แบบคำขอรรับการช่วยเหลือเยียวยา อสม. ที่ได้รับผลกรระทบจาการปฏิบัติหน้าที่ จาก กองทุน ดร.นพ.อมร นนทสุต
 • ชุดความรู้ อสม. สู้โควิด
 • หลักสูตรอสม. พร้อม บอกต่อ ATK สำหรับประชาชน
 • บริการข้อมูล
   
   
   จำนวนผู้เข้าชม 298809 คน
  download
  คู่มือ
  คำนิยามและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของหน่วยงานภาครัฐ  
  2-คู่มือพัฒนาการเด็ก สำหรับ อสม  
  3-การใช้เกมส์ ฝึกสมอง และสร้างความสนิทสนมกันในกลุ่ม โดยใช้เกมส์  
  4-วัยใส 4.0 สุขภาพดี  
  5-คู่มือสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุโดยชุมชน  
  6-คู่มืออสค  
  7-คู่มืออสม-นักจัดการสุขภาพ  
  8-แบบประเมิน อสม. ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ  
  9-นวัตกรรมการจัดการสุขภาพ  
  10-คู่มือ อสม-ปปช-60  
  Results : 17
    page :   of 2
   
  กองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน กระทรวงสาธารณสุข  copyright@2004. By Primary Health Care All Rights Reserved