Intranet Login
Untitled Document
 • คลิปวีดีโอรายงาน Hi Ci
 • แบบคำขอรรับการช่วยเหลือเยียวยา อสม. ที่ได้รับผลกรระทบจาการปฏิบัติหน้าที่ จาก กองทุน ดร.นพ.อมร นนทสุต
 • ชุดความรู้ อสม. สู้โควิด
 • หลักสูตรอสม. พร้อม บอกต่อ ATK สำหรับประชาชน
 • บริการข้อมูล
   
   
   จำนวนผู้เข้าชม 298809 คน
  download
  โปรแกรม  
  คู่มือ  
  คำสั่ง  
  ระเบียบ / กฏหมาย ที่เกี่ยวข้องกับ อสม.  
  กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการพิทักษ์สิทธิด้านสุขภาพ  
  แบบประเมิน  
  แบบฟอร์ม  
  ผังมาตรฐานการให้บริการลูกค้าตามภารกิจหลักกองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน  
  ยุทธศาสตร์งานสุขภาพภาคประชาชน  
  ทำเนียบเครือข่าย อสม.  
  Results : 34
    page :   of 4
   
  กองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน กระทรวงสาธารณสุข  copyright@2004. By Primary Health Care All Rights Reserved